Giờ làm việcHotline

Chủ sở hữu

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hoàn Mỹ 

361 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM

Mã số doanh nghiệp: 0313987095

Điện thoại: 028-36.288.288

Fax: 028-36.288.289

Email: info@tvbuy.vn